Ni Neu / Sobre mi / About me

Javier de Reparaz naiz. Gasteizen jaio nintzen 1955 urtean. Magisteritza eta Filosofia ikasi nituen. Lau urtez argazkilari profesionala izan nintzen, baina denbora gehiena pasa naiz irakaskuntzan, leku desberdinetan.


1992an, XIX. mendeko argazki-prozesuei buruzko ikastaroa egin nuen Jordi Guillumetekin. Hortik 'goma bicromatada' eta 'zianotipia' ezagutu nituen. Beranduago ikatza-prozesua ikasi nuen nire kabuz. Hortik aurrera, XIX. mendeko argazki-prozesu barruan egon naiz. Prozesu horiek ekartzea XXI. mendera izan da nire helmuga.


Esan daiteke laborategiko argazkilaria naizela. Laborategi barruan gertatzen dena eta argazki-hizkuntza nola erabiltzen dugun interesatzen zaizkit.


Me llamo Javier de Reparaz. Nací en Vitoria-Gasteiz en el año 1955. Estudié Magisterio y Filosofía. En lo referente a la fotografía soy autodidacta. Trabaje cuatro años como fotógrafo pero la mayor parte de mi vida profesional la he dedicado a la enseñanza.


En el año 1992 hice un cursillo con Jordi Guillumet sobre goma bicromatada y cianotipia. Más tarde, aprendí el proceso del carbón transportado. Desde entonces he permanecido en el mundo de los procesos fotográficos del siglo XIX. Mi objetivo ha sido siempre utilizar estos procesos antiguos como fotografía contemporánea.


Se puede decir que soy fotógrafo de laboratorio. Me interesa lo que sucede dentro del laboratorio. También me interesa cómo funciona el lenguaje fotográfico.


My name is Javier de Reparaz. I was born in Vitoria-Gasteiz in 1955. I studied Teaching and Philosophy. Regarding photography I am self-taught. I worked for four years as a photographer but most of my professional life has been dedicated to teaching.


In 1992 I took a short course with Jordi Guillumet on dichromate gum and cyanotype. Later, I learned the process of transporting carbon. Since then I have remained in the world of 19th century photographic processes. My goal has always been to use these ancient processes as contemporary photography.


You can say that I am a laboratory photographer. I'm interested in what happens inside the laboratory. I'm also interested in how photographic language works.